Priser på advokatydelser

Herunder priser på de mest almindelige sagstyper – ved andre ydelser bedes du spørge for pris.

Familiesager

Sager om børns bopæl, forældremyndighed og samvær
Retten: Gratis, hvis økonomiske betingelse for fri proces er opfyldt. Hvis betingelser for fri proces ikke er opfyldt gives fast pris for sagen.

Tvangsanbringelsessager

Kommunen afholder udgiften til advokatbistand.

Straffesager

Staten betaler salæret. Hvis man bliver dømt bliver man senere opkrævet salæret.
Alle priser er ekskl. moms.