Priser på advokatydelser

Herunder priser på de mest almindelige sagstyper – ved andre ydelser bedes du spørge for pris.

Familiesager

Sager om børns bopæl, forældremyndighed og samvær
Retten: Gratis, hvis økonomiske betingelse for fri proces er opfyldt.
Hvis betingelser for fri proces ikke er opfyldt afregnes efter medgået tid kr. 2.500,- pr. time.
Møder i Familieretshuset: Afregnes efter medgået tid kr. 2.500,- pr. time.
Bodeling: Afregnes efter medgået tid kr. 2.500,- pr. time.

Tvangsanbringelsessager

Kommunen afholder udgiften til advokatbistand.

Straffesager

Forsvar: Staten betaler salæret. Hvis man bliver dømt bliver man senere opkrævet salæret.
Bistand: Staten betaler salæret.
Alle priser er inkl. moms.